ВетрогенераторЕкипът на Алпмастер ООД извършва услуги по подръжка и почистване на ветрогенератори по метода на въжения достъп. Имаме сериозен опит в работата на височина и изпълнение на разнообразни задачи свързани с ремонти, монтажи, подрдръжка, боядисване и почистване на индустриални съоръжения, конструкции, сгради и труднодостъпни места.

Предлагаме:

  • Инспекции по вътрешната и външна повърхност на кулата.
  • Инспекция на състоянието на витлата на вятърната турбина.
  • Машинно и ръчно почистване на витлата.
  • Вътрешно и външно почистване на кулата.
  • Боядисване/нанасяне на АКЗ по външната и вътрешна повърхности на кулата.
  • Дребни ремонти, подмяна на осветление и ремонти на мълниезащитните системи.
  • Разпробиване на отвори чрез магнитна фреза в стомана с дебелина до 50 mm.

Почистване на ветрогенератор чрез въжен достъпВъженият достъп е метод, който е изключително подходящ за работа от външната страна на ветрогенератори и вятърни турбини. Този метод е предпочитан на места, където  употребата традиционни средства за достъп и работа на височина е нерентабилна, опасна или дори невъзможна. Техниките за въжен достъп позволяват на техниците да се позиционират и работят на всевъзможни места по ветрогенератора безопасно и ефективно.

GD Star Rating
loading...
Ветрогенератори, 4.2 out of 5 based on 5 ratings
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@alpmaster-bg.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.