Ремонт на КРТЦ Витоша /ТВ Кула Копитото/

През късната есен на 2012 и пролетта на 2013 работихме като подизпълнител в рамките на проект за основен ремонт на КРТЦ Витоша. Съоръжението е много по-известно като телевизионната кула в местността Копитото на Витоша.Ние, като специалисти по работа на височина, трябваше да извършим ремонтно-възстановителни дейности на труднодостъпни места по бетонната конструкция на съоръжението, с цел отстраняване и възпрепятстване на ерозионни и корозионни процеси.