Монтаж на коледна украса – Sofia Outlet Center

Екипът на Алпмастер ООД монтира светеща коледна украса по носещите конструкции на атриумите на Sofia Outlet Center…За достъп използвахме комбинация от техники, характерни за алпийския способ… Украсата беше произведена от MK Ilumination GMBH – един от най големите производители на професионални светещи украси в света.