Боядисване | Антикорозионна защита | Противопожарни покрития

Боядисване

Предлагаме боядисване на заводски комини, сгради, фасади, индустриални съоръжения, метални и бетонни силози и конструкции на всякакви труднодостъпни места. Правилният подбор на боя е от изключителна важност за крайния ефект от боядисването. Друг важен момент от работите по боядисване на фасади и конструкции е предварителната подготовка на повърхностите. Те трябва да са здрави и без замърсявания. Обикновено почистваме повърхностите за боядисване чрез хидроструене. Следващата стъпка е да се нанесе подходящ грунд. Когато грундът изсъхне, може да се пристъпи към същинското боядисване. Боята придава естетичен и завършен вид на фасадите. Защитава конструкциите и стените от атмосферните влияния и многократно удължава живота им.

Антикорозионна защита

Антикорозионна защита са всички дейности и материали, които предотвратяват корозията на метални и бетонни повърхности. Корозията се причинява от въздействието на влага и химически съединения. Тя е особено сериозен проблем в индустрията. Според изследвания на специалисти, загубите, причинени от корозия, достигат до 2 – 4 % от брутния вътрешен продукт на дадена държава, ако тя е индустриално развита. Нанасянето на антикорозионна защита е дългосрочна инвестиция и изисква внимателен подход. Повърхностите трябва да са перфектно почистени от замърсявания, стари бои и ръжда. Изборът на покрития за антикорозионна защита трябва внимателно да се съобрази с конкретните условия – химическо замърсяване и климат.

Предлагаме предварителна подготовка – хидропесъкоструене и нанасяне на покрития за антикорозионна защита.


Противопожарни покрития

Предлагаме полагане на противопожарни покрития на труднодостъпни места.


GD Star Rating
loading...
Боядисване, 4.6 out of 5 based on 5 ratings