Поддръжката, ремонтите и боядисването на заводски комини, обикновено са свързани с работа на височина. Най-ефективният, а понякога и единствено възможен метод за работа по заводски комини и изобщо по високи промишлени съоръжения, е индустриалният алпийски способ. Ние в Алпмастер сме експерти в работата на височина. Използваме техники за въжен достъп, които ни позволяват да работим по всяка една точка на коминните тела, включително и във вътрешността им.

Работа чрез въжен достъп по индустриален коминДейности, които предлагаме:

 • Боядисване на комини – нанасяне на АКЗ и рисуване на сигнални ленти
 • Цялостна инспекция, вкл. фото заснемане и изготвяне на подробен доклад
 • Изработка и монтаж на защитни шапки
 • Проектиране и монтаж на мълниезащитни системи
 • Монтаж на сигнални осветители и ел. инсталации
 • Ремонтни работи по бетона и вътрешната зидария
 • Обезопасяване – обрушване на ерозирал бетон и демонтаж на опасни елементи
 • Рисуване на реклами

Вижте още снимки в Галерия Заводски комини

 • ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ
 • Винпром Пещера АД
 • Тракия Глас България ЕАД /Şişecam Group/
 • “Цератицит България” АД
 • „Промет Стиил” АД
 • Родопи 95 АД

Напълно осъзнаваме специфичния изключително отговорен характер на дейностите по обслужване на индустриални комини. Решенията, които предлагаме са ефективни и съобразени с конкретния обект. При изпълнението на даден проект, координираме работата с възложителя, така че минимално да пречим на производствения процес. Безопасността при работа не подлежи на компромиси и се гарантира: от богатия ни опит; изключително квалифицирания и добре обучен персонал, както и качественото специализирано оборудване, с което сме екипирани.

Комините на промишлените предприятия са високи съоръжения, чиито конструкции най-често са железобетонни или стоманени, в по-старите заводи могат да се срещнат и комини от тухлена зидария. Независимо от типа конструкция, индустриалният комин е подложен редица сурови фактори, предизвикващи корозия или ерозия. Като следствие експлоатационният живот на съоръжението се скъсява, то не функционира правилно и се създават предпоставки за инциденти и разрушения. Съществуват множество мерки, препятстващи изброените негативи.

Боядисване и АКЗ

Нанасянето на антикорозионни бои защитава бетонните и стоманените конструкции на комините от корозия. Изключително важен е внимателния подбор на боите в зависимост от вида на основата, която ще се боядисва, предназначението на съоръжението, условията, в които ще се експлоатира /хим. замърсяване, температура и др./

Технологично направата на антикорозионна защита включва няколко етапа:

 • Почистване на основата в зависимост от нейните вид и състояние – използват се различни методи: водно бластиране, абразивно бластиране, хим. почистване и др. Почистването осигурява добра адхезия за боите, които ще се нанасят.
 • Ремонти на основата – обрушване и възстановяване на бетонната повърхност; третиране на видими арматури.
 • Нанасяне на отделните слоеве боя. Първият слой /грунд/ е строго специфичен за конкретната основа, заздравява повърхността и осигурява добра адхезия за следващите покрития. Междинен слой – обикновено се използва епоксидно покритие, позволява нанасянето на голяма дебелина ≈125µ. Формираният слой е много твърд, здрав и с отлична устойчивост в химически агресивна среда. Завършващ слой – освен защитни има и декоративни функции. Завършващите АКЗ покрития най-често са полиуретанови или епоксидни. Имат изключителна устойчивост към агресивни вещества, UV лъчение и резки температурни промени. Осигуряват здрава, гладка и, в случай на необходимост, лъскава повърхност. Произвеждат се в широка цветова гама и дават възможност за сигнално маркиране или декоративно оформление на съоръжението.

Сигнална маркировка и осветяване

Индустриалните комини са съоръжения с голяма височина, която може да достигне повече от 400 m. Това ги поставя в категорията на т. нар. препятствия в авиацията. Те могат да бъдат сериозна опасност за ниско летящи въздухоплавателни средства. Това налага тяхното маркиране, така че да се виждат от голямо разстояние, дори при лоша видимост.
Сигналното маркиране на комини и изобщо маркирането на високи съоръжения се осъществява по два взаимно допълващи се начина:

 1. Боядисване на сигнални ленти или карета в контрастни цветове – най-често се редуват бяло и червено. Нанасянето на маркировка обикновено съвпада със завършващия слой антикорозионна защита на комина. Маркираното по този начин съоръжение се вижда добре през светлата част от денонощието.
 2. Сигналното осветление на комините осигурява тяхната добра видимост през нощта. Осъществява се чрез поставяне на преградни светлини. Използват се специални осветителни тела, отговарящи на изискванията на ICAO. Осветителите обикновено са диодни, светят постоянно или мигащо в червен цвят. В зависимост от габаритите на комина светлинна индикация се поставя задължително на неговия връх и през определени интервали по височината на коминното тяло /обикновено≤ 45 m/. Съвременните диодни /LED/ осветители са изключително качествени, имат приблизителен експлоатационен срок от 100 000 часа, устойчиви са на външни условия като валежи, ниски и високи температури.

Основни шаблони за маркиране според ICAO

Маркиране и осветяване на високи съоръжения

Схема за разполагане на сигнални осветители

GD Star Rating
loading...
Заводски комини, 4.3 out of 5 based on 7 ratings