Референция

„Престиж-96“ АД издава настоящата референция на „Алпмастер“ ООД, оценявайки извършените услуги в периода 2015-2018 г. „Алпмастер“ ООД изпълнява регулярно абонаментно почистване на всички високи части в производствената ни база и складовите помещения, както и почистване на силози за брашно. Бихме искали да изразим удовлетворението си от добрата организация на работа, експедитивност и гъвкавост, както и от добрата техническа обезпеченост. Персоналът е добре подготвен, квалифициран и мотивиран за максимално бързо и качествено изпълнение на задачите.

Разчитаме на „Алпмастер“ ООД за поддръжката на висока хигиена в производството, която те осигуряват качествено и в кратки срокове.

Препоръчваме фирмата като отговорен и професионален изпълнител на разнообразни почистващи дейности на места с труден достъп, високи конструкции и затворени пространства. Персоналът и ръководството имат добър опит и навици за работа в предприятия от хранителната промишленост.

София, 20.02.2018 г.

Директор покупки: Пламен Тодоров

Референция за почистване на прозорци и каменни облицовки

“Алпик” ЕООД работи с фирма “Алпмастер” ООД от 2002 г. Предметът на дейност на фирмата е извършване на възстановителни, ремонтни, монтажни дейности и почистване чрез въжен достъп от алпинисти.

Фирмата разполага с високо квалифицирани кадри и необходимата техника, даващи гаранция за професионално изпълнение на възлаганите им поръчки.

Работата на фирмата се отличава с високо качество и отговорност към поетите ангажименти.

Обектите изпълнени от „Алпмастер” ООД като подизпълнител на “Алпик” ЕООД са:

Реконструкция на „Съдебна палата”:

 • Почистване на вътрешните каменни облицовки чрез хидроструене.
 • Почистване на прозорци.
 • Импрегниране на вътрешните каменни облицовки.

Болница „Лозенец”:

 • Измиване на външните каменни облицовки чрез хидроструене.
 • Частичен ремонт – монтаж на каменна облицовка.
 • Многократно измиване на стъклен купол на входа на сградата.
 • Почистване на олуци.
 • Отстраняване на клони на опасно дърво.

УМБАЛ “Александровска”:

 • Почистване на каменната облицовка на входа болницата чрез хидроструене.
 • Почистване на каменната арка на централния вход чрез хидропесъкоструене.

Хотел „Кемпински Зографски”:

 • Почистване на каменни облицовки в японската градина

Настоящата референция се издава от “АЛПИК” ЕООД с мнение, че фирма „Алпмастер” ООД е надежден и сигурен партньор за изпълнение на дейности по почистване на каменни и стъклени фасади.

гр. София Управител:
11.02.2009 г. /инж. И. Йорданов/

Референция от Людмила Митева – мениджър Цех „Малцерай” Плевен – Каменица АД

Ръководството на завода се възползва от възможността да препоръча Алпмастер ООД като отлични професионалисти в дейностите по почистване, ревизия и обследване на силози.

В рамките на планови ремонти в завода, потърсихме услугите на Алпмастер ООД за почистване на 8 бр. бетонни силози за малц. Екипът се отзова изключително бързо. Освен почистването, в рамките на един ден беше направено и подробно обследване на съоръженията.

Лично се убедих  в отличната подготовка и опита на техните специалисти по въжен достъп. Фирмата разполага с отлична екипировка и оборудване за безопасна работа в тесни, труднодостъпни и силно запрашени пространства.

Препоръчвам Алпмастер ООД като добър изпълнител за почистване и ремонти на силози, шахти и работа в тесни пространства.

Плевен, 15.06.2011 г.

Препоръка за почистване на силози за зърно в пивоварна Леденика

Във връзка с предприетата модернизация на пивоварната и въвеждането на нови поточни линии, предприехме почистване на вътрешността на бетонните силози за зърно на завода.

Възложихме поръчката на промишлените алпинисти от Алпмастер ООД. Инспекцията по състоянието на съоръженията и почистването бяха извършени в изключително кратки срокове. Поради специфичния достъп в силозите, всички дейности бяха извършени чрез въжен достъп, от специалисти по работа на височина – алпинисти.

С настоящата препоръка изразяваме удовлетворението си от работата на фирмата. Препоръчваме Алпмастер ООД като отлични професионалисти по поддръжка и почистване на силози.
12.07.2010

директор завод: /Лидия Ставрева/

Референция за почистване на фасади, миене на прозорци и частични фасадни ремонти от УБ “Лозенец”

Ръководството на болница “Лозенец” издава настоящата препоръка на АЛПМАСТЕР ООД.

Лечебното заведение ползва услугите на алпинистите от фирма АЛПМАСТЕР за дейности по поддръжка на сградата и частични фасадни ремонти на височина и труднодостъпни места.

От 2003 година на АЛПМАСТЕР са възложени следните дейности:

 • Почистване на каменни фасади чрез хидроструене.
 • частичен ремонт на каменната облицовка – монтаж на каменни плочи.
 • Многократно почистване на прозорци на стъклена конструкция над вход на сградата.
 • Почистване на улуци.
 • Премахване на опасни клони на дърво.

Работата беше извършвана качествено, в поставените срокове, без да се нарушава работния ритъм на болницата.

Препоръчваме промишлените алпинисти от АЛПМАСТЕР ООД, като добри професионалисти в областта на почистването и ремонтните работи, извършвани чрез въжен достъп.

гр. София 17.12.2009 г.

директор: Доц. Д-р Любомир Спасов, дм

Референция за почистване на фасади и конструкции, подмяна на водосточни тръби и монтажни дейности от БУЛМАЛЦ ООД

“Булмалц” ООД като собственик на завод за малц в град Чирпан, поръча на “Алпмастер” ООД следните дейности по ремонт и поддръжка на заводския комплекс:

 • Почистване на бетонни фасади. Почистване чрез хидроструене на външни стени на производствената сграда – 1800 m²
 • Почистване на покривна конструкция. Механично и машинно почистване на наслаги от вентилационната система на силозите по труднодостъпен покрив.
 • Подмяна на водосточни тръби. Демонтаж и монтаж на нови водостоци и казанчета на цялата покривна отводнителна система на завода – 600 m.
 • Монтаж на решетки. Монтиране на предпазни решетки против вредители на труднодостъпни отвори на производствени помещения.
 • Довършителни дейности по монтаж на хидравлична клапа.

Всички дейности бяха извършени от промишлени алпинисти по метода на въжения достъп. Това позволи непрекъснатата работа на завода и не наруши производствения процес. Работата беше извършена бързо и професионално. Препоръчваме алпинистите от “Алпмастер” ООД, като професионалисти в областта на ремонтните и възстановителни работи в промишлеността.

Управител: Георги Рангелов

Референция от СЕС Център за абонаментно почистване на прозорци и фасади.

СЕС Център ООД с предмет на дейност: поддръжка и почистване на административни, жилищни и офис сгради, търговски и индустриални обекти, издава настоящата референция на Алпмастер ООД.

В края на 2010 година СЕС Център ООД сключи договор с фирма Алпмастер и възложи поръчка за абонаментно почистване на прозорци и фасади от Etalbond на комплекс 3 TOPS в град София.

Бихме искали да изразим удовлетворението си от съвместната работа с екипа на Алпмастер. С увереност можем да заявим, че персоналът на Алпмастер ООД е съставен от компетентни професионалисти, изпълняващи възложената им работа с високо качество и във възможно най-кратки срокове.

В заключение можем да кажем, че препоръчваме фирма Алпмастер като отговорен и надежден изпълнител на проекти свързани с абонаментно почистване на прозорци, фасади и труднодостъпни повърхности.

София, 21.03.2011 г.

Управител: Божидар Пампулов

Референция от Тивон Пропъртис ЕООД

С настоящото писмо бихме искали да изкажем отличните си впечатления от дейността и персонала на фирма Алпмастер ООД.

През юни 2011 г. възложихме на екипа алпинисти на Алпмастер основно почистване на стъклените фасади на комплекс CITY PARK.

Фирмата работи в екип и предлага разнообразни решения в областта на фасади и съоръжения чрез въжен достъп. Екипите са добре подготвени и оборудвани Качественото изпълнение е основна политика на фирмата.

Препоръчваме Алпмастер ООД на всички компании, които се нуждаят от подобни услуги.

София, 18.07.2011 г.

Информация и снимки за проекта може да видите в новината Измиване на прозорци и фасади на комплекс City Park

Вижте още в страниците:

GD Star Rating
loading...
Референции почистване, 5.0 out of 5 based on 1 rating