Референция за строително-монтажни работи по фасадите на БНП ПАРИБА

Референция за строително-монтажни и ремонтни дейности по фасадата на БНП ПарибаБНП ПАРИБА С.А. клон – София

Издава настоящата референция на “Алпмастер” ООД, град София, ЕИК 112621592, в уверение на това, че фирмата е извършила следните строително-монтажни дейности по фасадите на сградата на БНП Париба, град София, бул. “Цар Освободител” № 2

 • Монтаж на рекламен билборд.
 • Инспекция на стъклена фасада.
 • Ремонт на стъклена фасада и нанасяне на хидроизолиращ уплътнител между фуги на дограма и прозорци.

Ремонт на стъкления купол на сградата на БНП Париба Всички изброени дейности бяха извършени с много добро качество и в поставените срокове. Извършените ремонтни дейности по никакъв начин не нарушиха работния график на банката.

Препоръчваме “Алпмастер” ООД като коректен и надежден изпълнител на проекти, свързани с работа на височина и труднодостъпни места.

Препоръка за монтаж на топлоизолационни системи, монтаж на външна и вътрешна топлоизолация

Препоръка за монтаж на топлоизолационни системи, монтаж на външна и вътрешна топлоизолацияПрез 2006 година ръководството на “Булмалц” ООД предприе значителни стъпки по модернизация на завода за малц в град Чирпан и оптимизирането на работния процес. За постигането на по-добра енергийна ефективност и капацитет на производството, бяха извършени следните строително монтажни работи:

 1. Външна топлоизолация на стените на помещенията за топли производствени процеси.
 2. Монтаж на топлоизолационна система на вътрешни стени на помещения с инсталирани промишлени калорифери и вентилатори.
 3. Вътрешна топлоизолация на коридори, граничещи със сушилнята за малц.

Всички упоменати дейности бяха възложени на “Алпмастер” ООД. По време на ремонта бяха изпълнени следните обеми работа:

 • Предварителна подготовка на бетонните фасади чрез хидроструене – 550 m² и демонтаж на водосточни тръби.
 • Монтаж на топлоизолационна система DOW Building solutions STYROFOAM върху 550 m² бетонни фасади.
 • Грундиране и боядисване на монтираната изолация с материали WEBER
 • Монтаж на нови водостоци, водосборни казанчета и крепежни скоби – 60 m.
 • Монтаж на вътрешна топлоизолация от каменна вата, каширана с алуминиево фолио в производствени помещения на завода – 90 m².
 • Изпълнение на вътрешна топлоизолация – 200 m² със STYROFOAM 5 cm на стени на коридори, граничещи с производствени помещения за топъл процес.

Монтаж на топлоизолационна система в завода за малц - ЧирпанВъзложените СМР бяха изпълнени с много добро качество, при спазване на всички правила и условия за безопасност при работа на труднодостъпни места. Монтажните дейности на височина се извършиха от висококвалифицирани алпинисти. Топлоизолирането на помещенията за топъл процес се изпълниха в изключително кратък срок – 48 h, така, че дейността да не попречи на работата в завода.

Препоръчваме “Алпмастер” ООД като добри специалисти и коректни изпълнители на СМР в промишлени условия.

 

Референция за ремонт на покривна отводнителна система

Ремонт на покривна отводнителна системаКаменица АД избра за изпълнител и възложи на Алпмастер ООД поръчка за цялостен ремонт на покривните отводнителни системи на „Силозен комплекс” и цех „Малцерай” в завода за малц в Плевен.

Екип монтажници на Алпмастер извърши следните СМР:

 • Демонтаж на стари водосточни тръби и крепежни скоби.
 • Доставка на необходимите материали за осъществяването на ремонтните дейности – водостоци, водосборни казанчета, улуци, крепежни елементи и  консумативи.
 • Монтаж на нови скоби за тръби и улуци.
 • Монтаж на нови водосточни тръби и казанчета.
 • Монтаж на нов улук.
 • Направа на частична хидроизолация, за по-добро отвеждане на водата от покрива в улуците.

Обем на извършената работа:

 • Монтаж на 420 m водосточни тръби.
 • Подмяна на 52 m улуци.
 • Изпълнена е частична хидроизолация 52 m.

Всички ремонтни работи бяха изпълнени с оборудване, инструменти и транспорт на изпълнителя. Поради естеството на обекта, повечето СМР бяха осъществени чрез въжен достъп.

Монтаж на водосточни тръби в завода на Каменица АД, ПлевенАлпмастер ООД разполага с персонал от добре обучени монтажници – специалисти по работа на височина. Фирмата е напълно подготвена за реализиране на проекти по монтажи и  ремонти на високи индустриални сгради и труднодостъпни съоръжения

Бихме искали да изкажем удовлетворението си от работата на Алпмастер, качеството на извършеното и високото ниво на безопасност, при което работят специалистите от фирмата. Ръководството на завода за малц в Плевен ще ползва услугите на Алпмастер ООД и за в бъдеще.

Да послужи при: възлагане на поръчки, участие в конкурси, търгове и др.

Плевен, 21.07.2011 г.

Информация за проекта може да видите в Подмяна на водосточни тръби в Каменица АД, Плевен.

Референция от “Инекс монтажи” ООД за монтаж на въздуховоди по алпийски способ.

Референция от "Инекс монтажи" ООД за монтаж на въздуховоди по алпийски способНастоящата референция се издава от “Инекс Монтажи” ООД в уверение на това, че “Алпмастер” ООД с управители Тодор Зъбов и Владимир Каракашов, извърши следните монтажни дейности, чрез алпийски способ:

 • Монтаж на въздуховоди на територията на завод Nestle – гр. София.
 • Изпълнение на топлоизолация на въздуховоди.
 • Монтаж на обшивка на въздуховоди.
 • Монтаж на решетки на вентилационни отвори
 • Монтаж на въздуховоди на сградата на мебелен магазин “Лабиринт” – гр. София
 • Монтаж на ПЖР на вентилационни отвори.

Монтаж на въздуховод

Всички работи бяха изпълнени в поставените срокове и с много добро качество. “Алпмастер” ООД разполага с квалифициран персонал и компетентно ръководство.

22.02.2010 г. Управител:

гр. София /Георги Калинов/

Референция от ПРОМ АЛП ЕООД за монтажни и възстановителни работи на височина

Референция за монтажни и възстановителни работи от Пром АлпПредмет на дейност на фирмата са монтажни, ремонтни и възстановителни дейности на височина, изпълнявани от промишлени, алпинисти чрез алпийски способ.

От основаването си Пром Алп ЕООД работи в тясно сътрудничество с АЛПМАСТЕР ООД. Бихме искали да изразим удовлетворението си от партньорството между двете фирми. За периода 2006-2010 дружеството изпълни редица обекти като партньор или подизпълнител на Пром Алп ЕООД.

Особено полезно беше участието на АЛПМАСТЕР като подизпълнител при изпълнение на следните проекти:

 • 2006 г. Амилум България – завод за преработка на царевица в гр. Разград – подмяна на покривна изолация и обшивка от LT ламарина на цех за производство на нишесте – 2400 m²; демонтаж и последващ монтаж на облицовка от LT ламарина на охладителна кула – 600 m²; подготовка на метална конструкция за боядисване в цех Разредени химикали – 300 m².
 • 2007 г. Портален кран ТЕЦ Варна – почистване, обезмасляване, боядисване и нанасяне на антикорозионна защита на съоръжението – 4000 m².
 • 2008 г. Мол Варна – монтаж на термопанели – 1200 m²; уплътняване на технологични фуги – 200 m.

Колегите от АЛПМАСТЕР ООД са изключително коректни партньори. Фирмата разполага с екип от висококвалифицирани промишлени алпинисти и нужната екипировка за реализация на проекти по алпийски способ. Надяваме се партньорството, установено между двете фирми да продължи и за в бъдеще.

Гр. София 18.06 2010 г.

управител: Александър Янев

Препоръка от НГДЕК “Константин-Кирил Философ”

Препоръка от НГДЕК за подмяна на водосточни тръбиРъководството на Националната гимназия за древни езици и култури възложи на фирма АЛПМАСТЕР поръчка за ремонт и частична подмяна на водосточни тръби на фасадата на училището.

Повредите по две от водосточните тръби бяха значителни, съществуваха течове по фасадата, в следствие на които фасадната мазилка се рушеше. Ремонтните работи бяха наложителни и не търпяха отлагане.

Работниците на фирмата използваха изключително професионални техники за въжен достъп за достигане и работа по проблемните места. Всички дейности по монтажа и подмяната на водостоците бяха завършени за няколко часа, без това да попречи на учебния процес.

Ръководството на НГДЕК препоръчва АЛПМАСТЕР ООД като добър и надежден изпълнител на ремонти по фасади и монтажни работи, извършени по метода на въжения достъп.

София, 23.10.2010 г.

Пом. директор: инж. химик К. Прибойски

Референция за изпълнение на топлоизолация

Референция за изпълнение на топлоизолация“КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004” ООД – София, дава настоящата референция на “Алпмастер” ООД – София, в удостоверение на това, че екип промишлени алпинисти на дружеството изпълни външна топлоизолация в размер на 140 m² на офиса на “КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004” ООД и част от жилищна сграда в ж-к “Дианабад” по алпийски способ.

Всички строителни дейности бяха извършени качествено и в срок.

Препоръчваме “Алпмастер” ООД като надежден и коректен партньор за ремонтни дейности на труднодостъпни места.

Монтаж на външна топлоизолация

GD Star Rating
loading...
Монтажи и ремонти - препоръки, 4.7 out of 5 based on 3 ratings