РЕФЕРЕНЦИЯ За дейността на фирма „Алпмастер“ оод Гр. София

“Идеал Стандарт – Видима“ АД издава настоящата референция на „Алпмастер” ООД в уверение на това, че същата изпълни коректно своите ангажименти по договор за: Замяна на компроментирана шапка на заводски комин, обрушване на бетонната му конструкция, цветово и светлинно маркиране на съоръжението. Всички строително-ремонтни и монтажни работи бяха извършени с висок професионализъм, в пълен обем и в съотвествие с предварително изготвения график, С настоящето изказваме нашата пълна удовлетвореност от качественото изпълнение на договорените дейности. Препоръчваме фирмата, като коректен партньор от чиито услуги ще се възползваме и за в бъдеще.

Директор ЗСА “Идеал Стандарт Видима“ – АД:

Емил Гатев

Дата: 15.10, 2021г. Гр. Севлиево

Референция от НОВО СТЪКЛО ЕАД

С тази препоръка бих искал да изразя удовлетворението си и да потвърдя високите стандарти на качество и професионализъм, показани от Алпмастер ООД при работата им в  завода на НОВО СТЪКЛО ЕАД в гр. Нови Пазар. През 2016 г. по наша поръчка Алпмастер работиха по следните задачи, свързани с текущи ремонти в предприятието:

 1. Почистване на носещи конструкции в цех за производство на стъклени изделия.
 2. Боядисване на стоманен комин с антикорозионна боя.
 3. Премахване на корозирали стоманени елементи от промишлен комин.
 4. Инспекция на състоянието на 2 бр. стоманобетонни комини, фотографско заснемане и изготвяне на доклад.

Екипът на фирмата е изграден от професионалисти с дългогодишен опит в поддръжка и ремонти на труднодостъпни промишлени съоръжения. Работния процес протича при добра организация и безкомпромисно спазване на всички правила и процедури за безопасност.

гр. Нови Пазар

11.04.2017 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ за фирма Алпмастер ООД

През 2017 година имахме необходимост от спешен ремонт на фасадите на производствената кула, разположена на територията на завода на Баумит България в гр. Елин Пелин. Целта беше частична подмяна и цялостно укрепване на съществуващи стъклопластови плоскости. Ремонтните работи бяха специфични и трудни заради 60 метровата височина на кулата. Същевременно, спирането или дори забавянето на нашето производство, беше нежелателно. По тези причини използването на скеле или подемна техника като средства за достъп не беше целесъобразно при осъществяване на ремонта. Приехме, че адекватният начин за извършване на работата е чрез алпинисти по метода на въжения достъп.

Въз основа на предишен опит и изпълнени поръчки имахме основание да вярваме, че фирма Алпмастер е подходящият изпълнител за необходимите ремонтни работи. Екипът на Алпмастер напълно оправда очакванията ни. Работата беше свършена качествено, в рамките на договорения срок и според нашите изисквания.

Отговорно мога да препоръчам фирма Алпмастер ООД като добър и експедитивен изпълнител на височинни ремонти.

инж. Румен Колев

производствен директор

Референция от ТЕЛЕЛИНК ЕАД

ТЕЛЕЛИНК ЕАД е лидер в изграждането на телекомуникационни мрежи и инсталиране на оборудване за нуждите на мобилните оператори. Нашият опит включва повече от 5000 завършени обекта на териториите на България, Германия, Сърбия, Македония, Румъния и Украйна.

През 2015 година възложихме на Алпмастер ООД част от работите по наш проект за изграждане на нова базова станция на индустриален комин в завод на Винпром Пещера. Дейностите, изпълнени от Алпмастер включваха:

 1. Монтаж на нова стълба за достъп по комина от кота 0 до кота + 42 m.
 2. Изграждане на нова площадка на кота + 42 m.
 3. Монтаж на 7 бр. антенни мачти на кота + 42 m.
 4. Поставяне на заземителна шина, допълнителни стълби за достъп и др. конструктивни елементи.

Всички възложени работи бяха завършени качествено и в договорените срокове, при спазване на всички правила и условия за безопасност. Монтажните дейности на височина се извършиха от висококвалифицирани алпинисти. Категорично можем да препоръчаме Алпмастер като коректен и надежден изпълнител на проекти, свързани с работа на височина и труднодостъпни места.

Референцията да послужи по проект- Обследване на коминното тяло на Топлофикация Разград.

София

04.06.2016 г.

Референция от ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД

ЗА ИЗВЪРШЕНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ИНДУСТРИАЛНИ КОМИНИ

Издаваме настоящата референция на фирма АЛПМАСТЕР ООД за работата им по две наши поръчки за обезопасяване и боядисване на комини, разположени на територията на завода в град София.
През 2015 г. възложихме на Алпмастер да ОБЕЗОПАСИ излязъл от експлоатация стоманобетонен комин, поради опасност от откъртване на парчета бетон от върха на съоръжението. При огледа на комина се установи, че сигналните осветители са монтирани неправилно и част тях не работят. Решението предложено от фирмата предвиждаше:

 1. Обрушване на ерозиралия бетон.
 2. Изработка и монтаж на стоманена конструкция с мрежа, която да предотврати падането на откъртени парчета за в бъдеще.
 3. Изработка и монтаж на нови стойки за авиационни осветители.
 4. Подмяна на част от съществуващите осветители.
 5. Подмяна на ел. инсталацията на върха на комина.

През 2016 година отново се доверихме на екипа на АЛПМАСТЕР за изпълнение специфичната задача по боядисване на стоманен заводски комин по време на неговата експлоатация. Особеност в случая е температурата на съоръжението, която достига до около 200 °C. Това създава проблеми в два аспекта – безопасност при работа и избор на подходяща боя за нанасяне върху горещи повърхности.

Всички описани дейности бяха изпълнени безопасно, според нашите изисквания, качествено и в срок. Смятаме, че АЛПМАСТЕР са експерти в решаването на специфични и нестандартни задачи по ремонт на заводски комини.

гр. София

30.09.2016 г.

Препоръка От Балкан Инж Строй ЕООД

Издавам настоящата препоръка на Алпмастер ООД, за да послужи на дружеството пред бъдещи контрагенти. Като управител на Балкан Инж Строй мога да препоръчам екипът на Алпмастер ООД като изключително подготвен и гъвкав екип за изпълнение на строителни и възстановителни работи по високи съоръжения. Компанията работи с добре подготвен персонал, обезпечен с нужното оборудване и механизация, с които изпълнява възложените задачи бързо и качествено.
През строителния сезон на 2013 г. за първи път използвахме услугите на Алпмастер ООД като подизпълнител за боядисване на стоманобетонен комин с височина 135 m на територията на завод за стъкло Тракия Глас България в гр. Търговище. Задaчата беше извършена в изключително кратки срокове и според високите изисквания на възложителя. Екипът височинни работници нанесе 3 слоя епоксидно антикорозионно покритие и сигнална маркировка по комина в рамките на 5 дни. Веднага след приключването на проекта им възложихме и пребоядисване на втори комин в завода с височина 95 m, която задача също беше изпълнена безкомпромисно.
Смятам да използвам услугите на компанията за специфични проекти по високи или труднодостъпни места, като ги препоръчвам на всички ангажирани в поддръжката или изграждането на индустриални съоръжения.

гр. Бургас

11.2013 г.

Референция От “ПРОМЕТ СТИЙЛ” АД
За ремонтни работи по промишлен комин в завода за горещовалцувани стоманени изделия в с. Дебелт. Издавам настоящата референция като свидетелство за професионализма на Алпмастер ООД. През 2013 г. с удоволствие наблюдавах тяхната работа по възложената им от нас поръчка. В рамките на един единствен ден бяха извършени следните ремонтни дейности: 1. Подмяна на 8 бр. сигнални осветители на заводски комин. 2. Инспекция на електрическата инсталация на съоръжението. 3. Частичен ремонт на мълниезащитната система на комина. Впечатленията ми са за качествена и професионална работа, ефективна организация и безкомпромисно отношение към безопасността. Препоръчам Алпмастер като добър и експедитивен изпълнител на ремонти на труднодостъпни промишлени съоръжения.

с. Дебелт

18.08.2013 г.

Живко Димитров

Главен енергетик

Промет Стиил АД Група Метинвест

GD Star Rating
loading...
Промишлени обекти - референции, 5.0 out of 5 based on 1 rating