Външна реклама - рекламни съоръжения - референция
Референция за монтаж на коледна украса


Референция за изработка и монтаж на съоръжения за външна реклама

“ИДО СТИЛ – ТМ” ООД е компания с предмет на дейност: рекламно обслужване, изработка на рекламни материали, външна реклама, изграждане на рекламни съоръжения и архитектурни решения.

В началото на 2008 година мениджърският екип на “ИДО СТИЛ” възложи на “Алпмастер” ООД проект за изработка и монтаж на рекламни съоръжения. Бяха монтирани 4 броя съоръжения за външна реклама на възлови места в гр. София: кръстовището на бул. “Тодор Александров” и бул. “Александър Стамболийски”; “Руски паметник” (сградата на улица “Бузлуджа”) и бул. “Ал. Стамболийски” (срещу мол София).

В ход на проекта бяха изпълнени следните дейности:

 • Изработка на метални рамки за опъване на винил.
 • Изработка на конзоли за монтаж на фасадно осветление.
 • Боядисване и антикорозионна защита на металните детайли.
 • Монтаж на рамкови конструкции и стойки за осветление.
 • Окабеляване и монтаж на осветление.
 • Монтаж на винилни реклами.

Всички съоръжения бяха изпълнени съгласно предварително изготвени конструктивни проекти, съобразени с действащите нормативни актове. Монтажните работи се извършиха от алпинисти, чрез въжен достъп. Поради спецификата на заданието, както и затруднения с достъпа до покрива на една от позициите за монтаж се наложи прилагането на нестандартни изпълнения. Впечатляващо беше решението на алпинистите от “Алпмастер” за прокарването на анкерен път чрез изкуствено катерене и изграждането на система от стоманени въжета за обслужване на рекламното съоръжение на бул. “Стамболийски”, без да е необходим достъп до покрива на сградата.

Проектът беше изпълнен в най кратки срокове и с много добро качество. Смятаме, че промишлените алпинисти от “Алпмастер” са експерти по въжен достъп. Препоръчваме “Алпмастер” ООД като изключително добър изпълнител на проекти по изграждане на рекламни съоръжения и монтаж на външна реклама.

гр. София 30.06.2010 г.

Ръководител отдел Външна реклама /Георги Трифонов/

Референция от “Баумит България” ЕООД за фирма “Алпмастер” ООД

През месец май 2017 г. екипът на „Баумит България” ЕООД възложи на фирма „Алпмастер” ООД реконструкция на 4 бр. рекламни съоръжения (тип лого), монтирани на четирите фасади на производствената кула с височина 62 м, разположена в завода на Баумит България ЕООД в гр. Елин Пелин на ул. България 38.
Целите на реконструкцията бяха да се постигне по-естетична визия на логата, да се
улесни обслужването, както и да се изпълни ефективно осветяване на изображенията.
Специалистите от фирмата предложиха прагматично решение да се свалят
съществуващите ламаринени пана, облепени с фолио, да се монтират на тяхно място
стоманени рамки, върху които да се опънат винилни платна с отпечатано изображение.

Изпълнението на задачата включваше следните дейности:

 • Демонтаж на 4 бр. съществуващи лога 8х8 м.
 • Изработка на 4 бр. метални конструкции 8х8 м, като всички стоманени детайли бяха прахово боядисани в цвят близък с този по фасадата.
 • Монтаж на изработените конструкции върху четирите фасади на производствената кула.
 • Отпечатване на 4 бр. винилни изображения.
 • Монтаж на винилните изображения върху новите рамки.
 • Изработка и монтаж на 24 бр. стоманени стойки за прожектори, съответно по 6 бр. за всяко от четирите съоръжения.
 • Доставка и монтаж на 24 бр. 100W LED прожектори IРб5.
 • Доставка и монтаж на кабели и свързване на прожекторите към съществуващата в кулата ел. инсталация.

Всички монтажни и демонтажни работи бяха извършени от алпинисти чрез въжен достъп. Работата им се отличаваше с много добра организация, компетентност, дисциплина и висока степен на отговорност. Проектът беше изпълнен в кратки срокове, като по никакъв начин не беше застрашена или спирана дейността на работниците в производствената кула и около нея.

Бихме искали да изразим своето задоволство от сътрудничеството си с фирма “Алпмастер” ООД и да я препоръчаме на всички, които се нуждаят от услуги по проектиране и изпълнение на външни рекламни съоръжения.

Николай Бъчваров

(Управител на Баумит България ЕООД)

РЕФЕРЕНЦИЯ от „Билборд” АД

Настоящата референция се издава на „Алпмастер” ООД, като удостоверение за това, че фирмата е проектирала и изградила 2 броя рекламни съоръжения, с обща квадратура 100 m², на сградата на „Балкан Стар” – София по поръчка на „Билборд” АД.

Екипът на фирмата показа компетентност и професионализъм. Монтажът на рекламните съоръжения бе изпълнен с високо качество и в поставените срокове.

„Билборд” АД препоръчва „Алпмастер” ООД като надежден изпълнител за монтаж на външна реклама и изграждане на рекламни съоръжения и монтажни дейности на височина.

Ръководител отдел “Монтажи” – Билборд АД

Ангел Радков

 

Референция за монтаж на коледна украса от ОБЩИНСКА БАНКА АД

Във връзка с настъпващите Коледа и Нова Година, ръководството на ОБЩИНСКА БАНКА АД реши да украси празнично сградата на банката в град София, ул “Врабча” №6.

За изпълнител на поръчката беше избрана фирма АЛПМАСТЕР ООД с предмет на дейност:

 • Монтажни и възстановителни работи на височина.
 • Изработка и монтаж на съоръжения за външна реклама.
 • Монтажи на коледни и фасадни украси.
 • Специализирани СМР на труднодостъпни места.

ОБЩИНСКА БАНКА АД като уверение, че фирма АЛПМАСТЕР достави и монтира светеща коледна украса по фасадата на банката. Всички дейности по украсяването бяха изпълнени качествено и изключително бързо. Работата по сградата беше завършена за един ден, без да се причинява неудобство на клиентите и служителите на банката.

Препоръчваме АЛПМАСТЕР ООД като добри професионалисти и надеждни изпълнители на проекти за монтаж на коледна и фасадна украса.

Специалист “Логистика”

Христо Кознички

Референция за изработка на рекламни съоръжения

“Билборд” АД издава настоящата референция на “Алпмастер” ООД, като уверение за изпълнена поръчка по проектиране и изработка на рекламни съоръжения.

По зададени от “Билборд” АД параметри “Алпмастер” ООД проектира и изгради 2 броя разглобяеми, мобилни, рекламни съоръжения тип шатра с размери 4 m x 4 m x 2.8 m.

Бяха извършени следните дейности:

 • Проектиране и съгласуване с поръчителя.
 • Изработка на нужните детайли.
 • Нанасяне на антикорозионна защита – епоксидно-полиестерно прахово покритие.
 • Демонстрационен монтаж на съоръженията.

“Билборд” АД препоръчва “Алпмастер” ООД като надежден изпълнител за проектиране и изграждане на рекламни съоръжения и монтажни дейности.

Ръководител отдел монтажи:

Ангел Радков

GD Star Rating
loading...