Методът на въжения достъп често се използва за работа в т. нар. ограничени пространства. Понятието ограничени пространства се свързва с частично или изцяло затворени, понякога тесни и трудно достъпни места. В категорията на ограничените пространства попадат редица промишлени съоръжения като силози, резервоари, шахти, вътрешности на заводски комини и мн. др.

Поради естеството си този тип съоръжения са особено трудни за поддръжка. Достъпът до тях е сложен и изисква редица умения от страна на работещите. Обичайните проблеми при работата в затворени пространства са тъмнината и липсата на съоръжения за нормален достъп като стълби, парапети и площадки. Средата често е силно запрашена, понякога взривоопасна, а също така поради лоша вентилация може да има натрупани вредни газове. Всичко това налага експертен подход, специализирани лични предпазни средства и оборудване.

Посочените специфики на ограничените пространства и по-специално на работата в тях често водят до дългогодишна липса на поддръжка. В нашата практика имаме редица проблемни случаи като запушени силози, корозирало метално оборудване и рушащи се коминни тела и др.

Поддръжката на различните видове съоръжения, класифицирани като ограничени пространства може да бъде критично важна за дадено производство. Навременните инспекции и ремонти ще предотвратят бъдещи тежки и скъпи ремонти.

Снимките в тази галерия са заснети от членове на нашия екип по време на работата ни.

Вижте още:

GD Star Rating
loading...
Ограничени пространства - затворени и труднодостъпни места, 4.3 out of 5 based on 6 ratings