Снимките в галерията Отрязване на дървета визуално илюстрират възможностите на въжения достъп за отрязване на високи и опасни дървета, на места, до които достъпът на механизация и подемни съоръжения като вишки е невъзможен. Особено внимание заслужават техниките за прецизно и безопасно спускане на отрязаните части от ствола или клони, така че да не се засегнат близкоразположените сгради.
Голямата част от снимковият материал е заснет от фотографа Руслан Вакрилов, чиито снимки може да видите в сайта Rock Climbing Photography by Rus Vakrilov. Екипът на АлпМастер ООД изказва благодарност на г-н Вакрилов за съдействието и любезно предоставените фотографии.
GD Star Rating
loading...
Отрязване на дървета, 5.0 out of 5 based on 1 rating