Външна реклама

Предлагаме монтаж на външна реклама и рекламни съоръжения.
рекламни конструкции | обемни букви | рекламни табели | реклами от винил | транспаранти  светещи реклами | pvc фолио

Монтажите на рекламни съоръжения и външна реклама на височина са изключително отговорна дейност. Обикновено това са относително тежки конструкции от метал, винил и плексиглас. Монтират се на различни височини и места като фасади, калкани, спортни и индустриални съоръжения.


Екип алпинисти – специалисти по работа на височина

Екипът ни има дългогодишен опит в монтажа на външна реклама. Монтираме рекламни съоръжения от всякакъв вид и размер. За монтаж на външни реклами ние използваме алпинисти и въжен достъп. Въженият достъп осигурява възможност  за работа на високи и труднодостъпни места. Алпинистите могат да се позиционират удобно и да работят ефективно. Техниките за въжен достъп позволяват повдигането на тежести до 500 kg на голяма височина без употреба на кранове, лебедки и друга подемна механизация.


Качество при монтажа на съоръжения за външна реклама

За да постигнем качествено изпълнение, предварително се запознаваме с изискванията на клиента, техническите характеристики на рекламното съоръжение и мястото за монтаж. В зависимост от вида на външната реклама и повърхността за монтаж подбираме подходящи крепежни елементи. Използваме продукти на HILTI, защото те са световен лидер в производството на крепежни елементи за отговорни монтажи.


Рекламно съоръжение в процес на монтаж
Монтаж на винилно изображение
Монтаж на външна реклама

Подробности за външната реклама и рекламните съоръжения

Когато всички работи свързани с дизайна  и изработката на съоръженията за външна реклама приключат настъпва решаващия етап по изпълнение на проекта – монтажът на конструкцията. Монтажът на външните реклами може да бъде сравнително лесен, а така също и изключително сложен. Всичко това зависи от конструкцията на рекламата, от самия проект и от мястото за монтаж. Независимо от сложността монтажът трябва да бъде извършен качествено. В голяма степен от него зависят добрият външен вид и здравината на външната реклама.

Всички детайли на рекламната конструкция трябва да бъдат здраво закрепени в процеса на монтажа. Абсолютно недопустимо е при силен вятър или буря някой от крепежните елементи да се извади, да не споменаваме за по-фрапиращи случаи, когато от конструкцията се откъсва рекламното изображение или част от съоръжението пада на земята. За да се избегнат такива случаи се спазват някои правила и принципи:

  • Съоръженията се проектират от правоспособен конструктор с опит в сферата на рекламните съоръжения. В България за узаконяването на реклами се изскват три проекта – архитектурен, конструктивен и проект за електрическата част, ако външната реклама е светеща или осветена с прожектори.
  • При проектирането се отчитат всевъзможни фактори – размери на рекламата, вид на основата, на която ще се монтират, подходящи материали за изработка, натоварвания по конструкцията в следствие на ветрове и най-подходящи крепежни елементи.
  • При изработката на метални конструкции за външна реклама се предвижда сериозна антикорозионна защита, така че съоръженията да имат дълъг експлоатационен срок, а също така да се избегне появата на ръжда, която да замърси фасадата или мястото на монтаж.

Съоръжения за външна реклама и особености при техния монтаж

Рекламни транспаранти от винил и винилна мрежа

Траспарантите са сред най-популярните рекламни съоръжения. Преставляват различни по размер винилни изображения с отпечатани върху тях рекламни послания. Обикновено се опъват на метални конструкции, най-често правоъгълни рамки, с най-различни размери. В някои случаи е по-целесъобразно вместо рамка да се използва система от натегнати стоманени въжета. Винилните транспаранти се монтират на калкани, фасади, строителни скелета и на покриви, а по-рядко между дървета, стълбове или постройки.

В зависимост от вида на основата, за монтажа на рамки, се ползват различни крепежни елементи. Когато закрепването се осъществява в бетон, най-подходящи са анкерните болтове, при тухлени стени и слаби основи се използва химическо анкериране или високоякостни дюбели, а в сгради с метални конструкции – самопробивни винтове. Обикновено транспарантите се изработват от плътен винил с капси или джобове по периферията. В някои случаи обаче, когато външната реклама е с големи рамери или се монтира на фасада с прозорци се използва винилна мрежа. Рекламните мрежи пропускат светлината и намаляват ефекта на платното при силен вятър.

Рекламни табели

Рекламните табели са малки, евтини и съответно много разпространени рекламоносители. Обикновено се изработват от пластмаси, коматекс, алуминий или неръждаема стомана. В зависимост от дизайна, изображението може да се отпечата директно върху плоскостта на табелата. Също така може да се изреже /подходящо е за метални рекламни тебели/ или да се отпечата на фолио, което да се залепи върху табелите.

Монтажите на рекламни табели обикновено са лесни, тъй като те са леки и конструкциите им не търпят сериозно натоварване при вятър. Крепежите, които се използват са полиамидни дюбели или рапидки. В зависимост от конкретния проект, конструкцията на табелата може да бъде и по-сложна. Изработват се обемни и/или светещи табели – светещи кутии. В тези случаи монтажът се усложнява – монтажникът трябва да е квалифициран както за монтаж на външна реклама, така и за извършване на електромонтажни работи.

GD Star Rating
loading...
Монтаж на външна реклама, 4.9 out of 5 based on 7 ratings