Премахване на ледени висулкиПредлагаме премахване на ледени висулки от стрехи и улуци.

Отстраняваме опасно обледеняване  от фасади, водосточни тръби, покриви, антени и конструкции. Почистваме сняг от всевъзможни труднодостъпни места – покриви, антени, комуникационни съоръжения. Можем да реагираме на спешни заявки.  Опитът ни като алпинисти и специалисти по въжен достъп, натрупан през годините, ни позволява да работим ефективно и безопасно на стръмни заледени и заснежени терени. Това в пълна сила важи за градска и индустриална среда.


Спешно отстраняване на лед и обледеняване от сгради и покриви.

Премахването на ледени висулки от  е дейност, която се налага през зимните месеци, с огромен приоритет в градски условия. Честите инциденти в София и големите градове, с минувачи и автомобили, пострадали от паднали върху тях парчета лед, предизвикват разбираемо и основателно притеснение у хората. Пренебрегването на тези висящи опасности от сградите, за жалост може да има и фатални последици. Естественото решение на проблема идва с употребата на техники за работа на височина, които специалистите по въжен достъп използват при зимни  условия.

Особеност при работа в градски условия е отстраняването на ледените висулки по начин, който гарантира безопасността на минувачите и намиращите се в близост търговски обекти и пр. Освен стандартните методи за достъп, при премахване на ледени висулки се прилагат техники, които традиционно идват от катеренето на ледени каскади при зимни условия. При обезопасяването на особено големите ледени късове инструментариумът, който се ползва е известен като ледени цеви: специални клинове, които се завиват в натечния лед, така че при отчупването му той запазва целостта си и може да бъде транспортиран безопасно.

В случаите, когато ледените късове са по-малки е допустимо и събарянето им директно на земята, при взети предварително мерки за обезопасяване на терена с поставянето на заграждения и постоянно наблюдение от квалифициран техник на земята. Поставянето на парчета лед  в подходящи чували с необходимата здравина и тяхното сваляне до земята или съответно изнасянето им на покрива е решението, което е най-често избираният вариант за средни по размери и тегло висулки.

Отстраняването на ледени висулки е бързо и безопасно, когато се извършва от техници с опит в работата на височина и използване на специфичните техники за работа при екстремални зимни условия в градска среда.


форма за контакти  

0896 77 41 99; 0898 61 61 13

alpmasterbg@gmail.com

GD Star Rating
loading...
Премахване на висулки, 4.6 out of 5 based on 9 ratings