Външна реклама - рекламни съоръжения - референцияРеференция за монтаж на коледна украса

 

Референция от „Баумит България“ ЕООД за фирма „Алпмастер“ ООД

През месец май 2017 г. екипът на „Баумит България“ ЕООД възложи на фирма „Алпмастер“ ООД реконструкция на 4 бр. рекламни съоръжения (тип лого), монтирани на четирите фасади на производствената кула с височина 62 м, разположена в завода на Баумит България ЕООД в гр. Елин Пелин на ул. България 38.
Целите на реконструкцията бяха да се постигне по-естетична визия на логата, да се
улесни обслужването, както и да се изпълни ефективно осветяване на изображенията.
Специалистите от фирмата предложиха прагматично решение да се свалят
съществуващите ламаринени пана, облепени с фолио, да се монтират на тяхно място
стоманени рамки, върху които да се опънат винилни платна с отпечатано изображение.

Изпълнението на задачата включваше следните дейности:

 • Демонтаж на 4 бр. съществуващи лога 8х8 м.
 • Изработка на 4 бр. метални конструкции 8х8 м, като всички стоманени детайли бяха прахово боядисани в цвят близък с този по фасадата.
 • Монтаж на изработените конструкции върху четирите фасади на производствената кула.
 • Отпечатване на 4 бр. винилни изображения.
 • Монтаж на винилните изображения върху новите рамки.
 • Изработка и монтаж на 24 бр. стоманени стойки за прожектори, съответно по 6 бр. за всяко от четирите съоръжения.
 • Доставка и монтаж на 24 бр. 100W LED прожектори IРб5.
 • Доставка и монтаж на кабели и свързване на прожекторите към съществуващата в кулата ел. инсталация.

Всички монтажни и демонтажни работи бяха извършени от алпинисти чрез въжен достъп. Работата им се отличаваше с много добра организация, компетентност, дисциплина и висока степен на отговорност. Проектът беше изпълнен в кратки срокове, като по никакъв начин не беше застрашена или спирана дейността на работниците в производствената кула и около нея.

Бихме искали да изразим своето задоволство от сътрудничеството си с фирма „Алпмастер“ ООД и да я препоръчаме на всички, които се нуждаят от услуги по проектиране и изпълнение на външни рекламни съоръжения.

Николай Бъчваров

(Управител на Баумит България ЕООД)

Референция за изработка и монтаж на съоръжения за външна реклама

„ИДО СТИЛ – ТМ“ ООД е компания с предмет на дейност: рекламно обслужване, изработка на рекламни материали, външна реклама, изграждане на рекламни съоръжения и архитектурни решения.

В началото на 2008 година мениджърският екип на „ИДО СТИЛ“ възложи на „Алпмастер“ ООД проект за изработка и монтаж на рекламни съоръжения. Бяха монтирани 4 броя съоръжения за външна реклама на възлови места в гр. София: кръстовището на бул. „Тодор Александров“ и бул. „Александър Стамболийски“; „Руски паметник“ (сградата на улица „Бузлуджа“) и бул. „Ал. Стамболийски“ (срещу мол София).

В ход на проекта бяха изпълнени следните дейности:

 • Изработка на метални рамки за опъване на винил.
 • Изработка на конзоли за монтаж на фасадно осветление.
 • Боядисване и антикорозионна защита на металните детайли.
 • Монтаж на рамкови конструкции и стойки за осветление.
 • Окабеляване и монтаж на осветление.
 • Монтаж на винилни реклами.

Всички съоръжения бяха изпълнени съгласно предварително изготвени конструктивни проекти, съобразени с действащите нормативни актове. Монтажните работи се извършиха от алпинисти, чрез въжен достъп. Поради спецификата на заданието, както и затруднения с достъпа до покрива на една от позициите за монтаж се наложи прилагането на нестандартни изпълнения. Впечатляващо беше решението на алпинистите от „Алпмастер“ за прокарването на анкерен път чрез изкуствено катерене и изграждането на система от стоманени въжета за обслужване на рекламното съоръжение на бул. „Стамболийски“, без да е необходим достъп до покрива на сградата.

Проектът беше изпълнен в най кратки срокове и с много добро качество. Смятаме, че промишлените алпинисти от „Алпмастер“ са експерти по въжен достъп. Препоръчваме „Алпмастер“ ООД като изключително добър изпълнител на проекти по изграждане на рекламни съоръжения и монтаж на външна реклама.

гр. София 30.06.2010 г.

Ръководител отдел Външна реклама /Георги Трифонов/

РЕФЕРЕНЦИЯ от „Билборд” АД

Настоящата референция се издава на „Алпмастер” ООД, като удостоверение за това, че фирмата е проектирала и изградила 2 броя рекламни съоръжения, с обща квадратура 100 m², на сградата на „Балкан Стар” – София по поръчка на „Билборд” АД.

Екипът на фирмата показа компетентност и професионализъм. Монтажът на рекламните съоръжения бе изпълнен с високо качество и в поставените срокове.

„Билборд” АД препоръчва „Алпмастер” ООД като надежден изпълнител за монтаж на външна реклама и изграждане на рекламни съоръжения и монтажни дейности на височина.

Ръководител отдел „Монтажи“ – Билборд АД

Ангел Радков

Референция за монтаж на коледна украса от ОБЩИНСКА БАНКА АД

Във връзка с настъпващите Коледа и Нова Година, ръководството на ОБЩИНСКА БАНКА АД реши да украси празнично сградата на банката в град София, ул „Врабча“ №6.

За изпълнител на поръчката беше избрана фирма АЛПМАСТЕР ООД с предмет на дейност:

 • Монтажни и възстановителни работи на височина.
 • Изработка и монтаж на съоръжения за външна реклама.
 • Монтажи на коледни и фасадни украси.
 • Специализирани СМР на труднодостъпни места.

ОБЩИНСКА БАНКА АД като уверение, че фирма АЛПМАСТЕР достави и монтира светеща коледна украса по фасадата на банката. Всички дейности по украсяването бяха изпълнени качествено и изключително бързо. Работата по сградата беше завършена за един ден, без да се причинява неудобство на клиентите и служителите на банката.

Препоръчваме АЛПМАСТЕР ООД като добри професионалисти и надеждни изпълнители на проекти за монтаж на коледна и фасадна украса.

Специалист „Логистика“

Христо Кознички

Референция за изработка на рекламни съоръжения

„Билборд“ АД издава настоящата референция на „Алпмастер“ ООД, като уверение за изпълнена поръчка по проектиране и изработка на рекламни съоръжения.

По зададени от „Билборд“ АД параметри „Алпмастер“ ООД проектира и изгради 2 броя разглобяеми, мобилни, рекламни съоръжения тип шатра с размери 4 m x 4 m x 2.8 m.

Бяха извършени следните дейности:

 • Проектиране и съгласуване с поръчителя.
 • Изработка на нужните детайли.
 • Нанасяне на антикорозионна защита – епоксидно-полиестерно прахово покритие.
 • Демонстрационен монтаж на съоръженията.

„Билборд“ АД препоръчва „Алпмастер“ ООД като надежден изпълнител за проектиране и изграждане на рекламни съоръжения и монтажни дейности.

Ръководител отдел монтажи:

Ангел Радков

GD Star Rating
loading...