От създаването на Алпмастер през 2005 г. до днес, ние работим по редица проекти по почистването, ремонтите и поддръжката на силози. Възложители, които ни се довериха са Каменица АД, Леденика АД, Малтери Суфле България ЕООД, Олива АД, Булмалц ООД, ХЦ-ИНВЕСТ ООД и др. Работили на териториите на Шуменско пиво и Пиринско пиво. Смело можем да заявим, че опитът, който придобихме в областта на поддръжката на силозни съоръжения е без аналог в България.

 • КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД
 • МАЛТЕРИ СУФЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 • ДОМИНИОН ГРЕЙН БЪЛГАРИЯ АД
 • КАМЕНИЦА АД
 • БУЛМАЛЦ ООД
 • СВИНЕВЪДНА КОМПАНИЯ ООД
 • ОЛИВА АД
 • БУЛСАР ООД
Дейности и решения, които предлагаме:

 • Сухо почистване на силозни клетки
 • Почистване с вода под високо налягане
 • Инспекция на вътрешността, включително заснемане на снимков материал
 • Ремонти във вътрешността на силоза
 • Боядисване и нанасяне на АКЗ на външните стени на метални и железобетонни силози и съпътстващите ги конструкции.
 • Монтажни работи – мълниезащитни системи, водосточни тръби, осветление и др.
 • Отстраняване на течове
Силозите са промишлени съоръжения, разнообразни по форма, обем и конструкция, предназначени за съхранение на насипни храни и строителни материали. Най-често се използват в хранително-вкусовата промишленост, при производството на фуражи, а също така и в циментовата промишленост.

Подобно на всяко друго индустриално оборудване при експлоатацията на силози се налага подходяща регулярна поддръжка, така че те да функционират безпроблемно. Обикновено причините, предизвикващи проблеми в даден силоз, са продължителната експлоатация без съответните инспекции и почистване на вътрешността, често в комбинация с течове от покрива или стените на силозната клетка. Основният проблем, който рано или късно възниква при всеки един неподдържан силоз, е образуването на налепи с различна дебелина по дъното и стените. Като следствие това води до редица негативни, трудно и скъпо отстраними явления:

 • Гнилостни процеси и негодност на суровината, която се съхранява.
 • Развъждане на вредна фауна и флора , които драстично влошават продукцията в конкретната силозна клетка и застрашават със зараза останалите силози в предприятието.
 • Запушвания в долния отвор на силоза, които сериозно нарушават функционалността на съоръжението или дори го правят абсолютно неизползваемо.

Извън основните маркирани проблеми, трябва да се отбележат още някои съществени моменти:

 • Съдържимите в силози суровини са по-малко или повече абразивни. В процеса на експлоатация съоръженията се амортизират. Често тази амортизация не може да се забележи отвън. Своевременните инспекции, които обикновено съвпадат с почистване, гарантират ранното установяване на амортизирани участъци в силоза. По този начин с навременни и относително леки ремонти се удължава животът на съоръженията и се предотвратява възникването на сериозни проблеми.
 • Обеззаразяването и дезинсекцията на даден силоз са по-ефективни, ако той бъде почистен преди процедурите.

Работата по силози и изобщо в затворени обеми или тесни ограничени пространства е сред най-проблематичните и рискови дейности, извършвани по метода на въжения достъп. Специалистите, работещи в силози, се срещат с предизвикателства като: силно намалена видимост, висока запрашеност, взривоопасна и пожароопасна среда. Това налага експертен подход към достъпа и работата, спазването на изключително строги правила за безопасност, както и използването на висококачествено специализирано оборудване, взривозащитено осветление, ЛПС за дихателна защита и газ детектори.

GD Star Rating
loading...
Почистване, ремонт и инспекция на силози, 5.0 out of 5 based on 7 ratings